DÖBRENTEY ILDIKÓ »
« NYITÓOLDAL  |  AKTUALITÁSOK  | Sajtó | Galéria | Kapcsolat | Kedvenc oldalaim
 
Interjúk, cikkek
Három plusz egy kérdéscsoport a házasságról – beszélgetés Levente Péterrel
REFORMÁTUSOK LAPJA, 2008. február 17.
 
- Nem divattéma a házasság, noha fontos része az emberi életnek, sokkal több szó esik a szerelemrôl.

Igen, de a szerelemrôl sem úgy beszélnek, ahogyan a szerelem értéke azt megérdemli. A szerelemrôl testi szempontból beszélnek csak, ami ugyan nagyon fontos, a házasságra való felkészülésnek azonban csak az elsô lépcsôje. A választottunkat elôször testi valójában tapasztaljuk. Ha vonzó, elkezdôdhet egy kapcsolat, jöhet a második, a szellemi lépcsô: lehet-e vele beszélgetni is? A harmadik lépcsô nélkül a kapcsolat labilis, ez a lelki kapcsolat,, vagyis mennyire megbízható a társunk. Ez a három lépcsô, a test-szellem-lélek, együtt, a párválasztási kapcsolat alapja. Ha sikerül a harmadik lépcsôig feljutnunk, szövetségre léphetünk, kezdhetjük a ház, az otthon, a családunk építését..

- Ebben a hármasságban mit jelent a „lélek?”

A házasság igenjétôl elsô helyre kerül a lélek.,Az elsô lépcsôt jelenti, vagyis megfordul a hármas egység idôrendi sora a lélek-szellem test hármasában. Ennek az értelmezéséhez most tegyünk félre mindenféle vallásoskodást. Meg kellett tanulnom, hogy Isten nevét hiába ne vegyem számra, mert ezzel lezsilipelhetek valakit, és elmehet az órámról, holott fontos ismeretekre tehetne szert a magatartáskultúra szempontjából. Az a taktikám, hogy minden szolgálat elôtt elmondom magamban,, amit apámtól, a puritán protestáns presbitertôl tanultam: Add Uram, hogy ne az én szám járjon, hanem Szentlelked szóljon belôlem, hogy aki hallja, annak épülésére szolgáljon és ne rombolására. Amikor bármilyen helyzetben megnyilvánulok, megszólalhatok ösztönlényként, észlényként vagy társaslényként. Például, ha a Kispesten lakó szerelmem édesapja megkérdezi, hogy kinek szurkolok, az ôszinte válasz veszélyes, nemkívánatos következményekkel járhat. Én hátrahúzódok óvatosan, a Honvéd pályától párszáz méterre, ösztönlényem súgja a Kispest-Honvéd választ, észlényem a válasz elodázását sugallja sunyin, végül az igazat nyögöm ki: a Fradinak… Mire leendô apósom a nyakamba ugrik, szerencsémre ô is ennek a csapatnak szurkolt – Vagyis vállaltam az esetleges hátrányokat is a válaszommal; ez az érett felnôttségre törekvô, társaslényre jellemzô magatartás. A lelkem a társaslényem, konfliktushelyzetekben csökkenti döntéseim hibaszázalékát. A lelkem mûködése a következetességet, hûséget, a megbízhatóságot, az áhítatot, a kegyelmet, megkegyelmezést, a megbocsátást, sportszerûséget jelenti. Ez tehát az elsô, átugorhatatlan lépcsôje a házasságnak, a lélekbeli egység a választott, szövetséges társammal. A második lépcsô a szellemi, és harmadik a testi kapcsolat.

A házasság szövetségkötés, amiben nélkülözhetetlen önmagam, a társam és kettônk megváltoztathatatlan egyéniségének és változó személyiségének ismerete, valamint annak a tudata, hogy a döntés egy életre szól.

A házasság példamutató lényege lehet az egész-ség. Ezzel azt az egységet tudom kifejezni, amit egy egész nô és egy egész férfi, két félember kapcsolata alkot: egy egész emberként. A két felet a szerelem kovásza tarthatja egészben. A szerelmet ôrzi a házasságban érlelôdô tisztelet, vagyis az egymás iránti elismerô, elfogadó, megbocsátó szeretet. Tudnunk kell rendszeresen válaszolni az alábbi kérdésekre, egész életünk folyamán: Ki vagyok én? Kinek szeretném látni magam? Ki vagy Te? Kinek szeretnélek látni Téged? Kik vagyunk mi? Kiknek szeretnénk látszani mások szemében?

- Hogy illeszkedik ebbe az „egész-ség”-be a gyermek?

A gyerek nem célja a házasságnak, az egy eredmény, ajándék, csak az egészbôl születhet gyerek. Két férfi például nem nemzhet gyereket, hiába dúl a szerelem köztük., Csak két különbözô fél(e)ségbôl lehet egy egész-ség (sic!). Az egész-ségbôl megszületett gyerekek ne a házaspár közé, hanem köré szülessenek. A gyerekek nem csak egész nôt vagy egész férfit, hanem egész embert igényelnek, ezért a férfi-nô pár el nem engedi egymást, és a gyerekek szabadon kapaszkodhatnak hol egyikbe, hol a másikba. Így állandóan biztonságban érezhetik magukat. mivel egy egész nôt és egy egész férfit, két félemberbôl kovácsolódott egész-séges emberpárt láthatnak példaképül. Így az agyonreklámozott másság, szingliség és az otthoni példa között majd választhatnak, érett felnôttségre törekvôen.

- Ön is lelt társat, akivel negyven éve él – A negyven év pontosan olyan hosszú, mint a pusztai vándorlás,–honnan merítettek erôt az úton? Mi lehet a számos válás oka?

Az elválók maguk közé szülték a gyerekeket, nem maguk köré, eltávolodtak egymástól, a szerelem feltételes szeretetté langyosult. Nem egészként növelték gyerekeiket, hanem két félemberként. Hiába tettek meg minden tôlük telhetôt, pedig bizonnyal jó és értékes nôkrôl és férfiakról van szó. Amikor a gyerekek kirepülnek, két elszürkült félember marad otthon, akik nem tudnak már egy egész embert alkotni. Félreértett házassági és vallási rituálékba kapaszkodtak egész életükben, és nem transzponálták a szerelmüket a lelki-szellemi és testi egyensúlyra törekvés jegyében.

Nemrégiben egyik újságíró ezt írta a mi házasságunkról: negyven év lubickolás a boldogságban. Én ezt kijavítottam: negyven év küzdelem a boldog pillanatokért. Az elôbbi a félreértett és a házasságnak nem használó, felületes megközelítés. A hosszú vándorlás alatt Mózes is csak boldog pillanatokat élt meg, a megpróbáltatások közepette. De mindene megvolt, ami szükséges: manna, víz és talentuma a vezetéshez.

A házasság plusz egy kérdéscsoportja, amit rendszeresen fel kell tennünk magunknak: Ki vagy Te, Uram? Kinek szeretnél látni engem, minket? Ez a próbája a magatartáskultúrának, ezt a segédkérdést minden helyzetben felteszem. Kérdésem nemcsak a Világosság Istenéhez szól, hanem a sötétség urához is. Válaszaimmal még mindig csak éretlen felnôttként botladozom, de az érett felnôttségre törekvésemrôl nem mondok le; újra és újra kérdezek, az elôzô nap tapasztalatait felhasználva.

A mennyország és a pokol itt, a földön kezdôdik Naponta szerzünk pokoli és mennyei pillanatokat egymásnak. A Kánaán pedig párommal együtt, a születés-halál-örökélet hármasában érhetô el számunkra.

Bagdán Zsuzsanna