DÖBRENTEY ILDIKÓ »
« NYITÓOLDAL  |  AKTUALITÁSOK  | Sajtó | Galéria | Kapcsolat | Kedvenc oldalaim
 
Interjúk, cikkek
„Balczó Bandi” laudációja
 

2014. 09. 07. vasárnap,10:30, ÓPUSZTASZER
Ünnepi szentmise:
Dr. Kiss Rigó László szolgálatával és a Szer Üzenete Díj átadása


Névjegy  
Név: Balczó András
Született: 1938. augusztus 16. Kondoros.
Életrajz: Édesapja evangélikus lelkész, édesanyja kántortanító

A háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok saját szavait idézve:
–„Többszörös olimpiai és világbajnok. Vagy esetleg: kiöregedett sportoló. Esetleg: Isten kegyeltje."

1973-ban vonult vissza.
Balczót a »szocialista társadalom« kiközösítette, de az emberek befogadták. Személy szerint jó vásárt csinált tehát.
1983-tól szellemi szabadfoglalkozású.
1996-ban Magyar Örökség-díjat kapott,
2004 óta a Nemzet Sportolója
Magánélet: Feleségével, a müncheni olimpián torna csapatversenyben bronzérmes Császár Mónikával 12 gyermeket (Márton, Laura, Anna, Barna, Bertalan, Nóra, Bálint, Sarolta, Gáspár, Noémi, Virág, Botond) neveltek – nevelnek„Balczó Bandi" laudációjához:


A szülői ház elhagyása óta Balczó Andrást őrangyalai kísérik földi útján. Például: Császár Mónika és Kósa Ferenc filmrendező.

Balczó András a KÜLDETÉS-ről:–„Nem a magyar öttusa-sportnak vagyok az adósa, hanem annak a közösségnek inkább, amit magyar nemzetnek hívnak, amely kiizzadt engem magából. Ezen a közösségen keresztül kell visszaadnom azt az energiát és hitet, amit kaptam. Ezért mondtam azt a filmben, hogy a végén már nem tudtam, hogy én nyertem-e őáltaluk, vagy ők nyertek énáltalam. Nekem mindig rengeteg energiát adott az a tudat, hogy sokan figyelnek, éspedig nem azért, mert én egy öttusázó vagyok, ha-nem azért, mert én egy magyar öttusázó vagyok."

Egy testnevelő tanártól hallottam: Élmény volt Balczót csak látni is, vallották az akkori Testnevelési Főiskolások. Vívómesteri (szakedzői) képesítést itt szerzett. Keveseknek adatik meg, hogy hallgató korában valaki egyszerre tanítvány, de tananyag is. Neki ez sikerült. Ez úgy történhetett, hogy Nádori László professzor úr, edzéselmélet órákon előszeretettel hozta fel őt gyakorlati példának. Okunk van hinni, hogy sok iskolában, testnevelési és osztályfőnöki órákon, de más tárgyaknál is szerepelhetett neve, ahol példaképekről eshetett szó.

A VILÁGHÁLÓRÓL Kocsis L. Mihályt idézem:„Az évek során kiérlelődött Balczó ars poeticája: nem azzal kell odaállni a verseny rajtjához, hogy győzzön az ember, hanem úgy, hogy a maximumot nyújtsa. Úgy készüljön a versenyre, hogy utána ne lehessen lelkiismeret-furdalása. Mert akkor a vereséget is el lehet viselni azzal, hogy ő mindent megtett, nyugodt lehet a lelke. 1969-ben itthon, Hidegkúton győznie kellett, ez repítette a cél felé. A szükséges 26 helyett 40 másodpercet vert a szovjet Onyiscsenkóra."

Engem, Levente Péter 71 éves önképző társaslényt Héregről, ez a 69-es teljesítménye nyűgözött le először, s azóta is fivéremként tekintek rá. Magatartáskultúra kutatásom egyik alapvetése, az egyéniség-személyiség-személyesség hármasának élő megtestesítője Balczó András. Született egyénisége mentes a demoralizáló személyeskedéstől, folyamatosan érlelődő személyisége kerüli a korrekt személytelenség álcáját. Élő példája az érett felnőttségre törekvésnek; a személyességnek, a megszentelt jelenlétnek, vagyis ha bárhol vállal szolgálatot, ott száz százalékig van jelen. A személyesség lényege, hogy nem ott vagyok ötven százalékban, ahonnan érkeztem, és nem ott vagyok ötven százalékban, ahová innen igyekszem. A hétköznapokon is ünnepet teremtő „Balczóbandi" is így őrzi természetességét, ettől hiteles a jelenléte.


Amikor elvállaltam e méltatás megírását, felhívtam magyarul értő ismerőseimet azzal a kérdéssel, hogy:

- Mit jelent Ön számára, ha ezt a nevet hallja: BALCZÓ ANDRÁS?

- Zámbó István 71 éves, kutató vegyész Szekszárd-Budapest
Szinte Luther Márton-i gyötrődéseken (gyötrelmeken) kellett keresztülmennie, hogy megtalálja és sajátjává tegye a hitet. Azt a pálapostoli hitet, amely bizonyosság egy soha nem látott dologban. Ez a rendíthetetlen hit tette őt egész életében állhatatossá, az én számomra hitelessé.

- Kálmán Endre 44 éves autószerelő Szomód
Szüleimtől korábban is sokat hallottam Róla már gyermekkoromban is.
Édesapám mesélte, hogy a 2006-os októberi atrocitásokat előidéző kormány idején készült Balczó Andrással egy élő interjú, ahol is megkérdezték Tőle, hogy mi a véleménye a miniszterelnökről? Azt válaszolta, hogy ez olyan, mintha a MÁV-vezetését Matuska Szilveszterre bíztuk volna…(hát nem ismételték meg a riportot).

- Schermann Gábor 44 éves, evangélikus lelkész, Tatabánya
Személyesen talán egyszer hallottam őt. Felvételeken, olvasmányokon keresztül ismerem, mint az újszövetségi kor vándorló apostolainak mai örökösét: a neki adatott kegyelem szerint, saját tapasztalatából merítve, hirdeti az evangéliumot. Fejet azonban mindemellett, a bölcs, szelíd derű miatt hajtok előtte, mellyel ellenségeiről (nem ellenFELEIRŐL, akiket tisztel!) emlékezik, akár napjainkban, akár a hetvenes években.

- Zeke László 49 éves, ügyvéd, író Debrecen
Számomra ő a Bajnok. Éppen eszmélő kisgyermek voltam, amikor ő már minden idők legnagyszerűbb öttusázója volt. Az akaraterő és az emberfeletti, csodálatos teljesítmény már akkor nyilvánvaló volt számomra. Azt, hogy az egyenes beszédnek is bajnoka, csak később értettem meg. Az pedig még később vált világossá - s ezt is az ő példáján keresztül tanultam meg -, hogy az egyenes beszéd bajnokait fordítva jutalmazzák a hatalmasok. S még valami: kinézetre Majakovszkij és Alain Delon keveréke. Nem csoda, hogy bomlanak utána a nők. A tizenkét gyermek sem lehet véletlen.

- Mátyás Attila 46 és Judit 42 évesek, Nagyvárad, a lutheránus gyülekezet lelkipásztorai
Balczó András családunk számára példakép. A bátorság, a kitartás, a család- és az Isten iránti szeretet ötvöződik benne. Ilyen példaképekre van szüksége a mai ifjúságnak, bennük a mi három fiúnknak. Isten ajándéka ő magyar nemzetünknek. Tavasszal szeretnénk meghívni őt és Császár Mónikát, a Partiumba, Nagyváradra.

És végül:
- Nádasi Lajos 68 éves, testipásztor, Debrecen
Ha találós kérdést tennénk fel: Lovagolt, büszke magyarsággal, de nem lovagolta meg a rendszert. Vívott, ha kellett, viaskodott, de sohasem hadonászott. Pontosan célzott, de nem lőtt túl a célon. Úszott, falakba ütközött, sokszor szemben az árral, de sosem lubickolt. Futott, de nem futkosott ide-oda olcsó kegyekért. Futását megfutotta, mert várta és megkapta Isten kegyelmét. Ki az?

Kis hazánkban és a széles világban egyaránt milliók vágnák rá a feleletet: Balczó András!


HÉREG, 2014. 09. 01.

Levente Péter