DÖBRENTEY ILDIKÓ »
« NYITÓOLDAL  |  AKTUALITÁSOK  | Sajtó | Galéria | Kapcsolat | Kedvenc oldalaim

Levente Péter:
AZ ÉLETTÁRSASJÁTÉK
ÉP LÉLEKTŐL GYARAPODIK A SZELLEM ÉS GYÓGYULHAT A TEST
A JÁTÉK ÉS A MESE A GYERMEK GONDOLATVILÁGÁBAN
A MAGATARTÁSKULTÚRA nézőszögéből
– Részlet a szerző Túlélőkönyv című munkájából –
 
Igényes, e témában gondolkodva kutató Társam, szeretném tisztázni, hogy egyes szám első személyben vállalom a felelősséget alábbi gondolataimért. Egyetértést nem kívánok, a félreértéseket kerülve megértésedre törekszem, hogy kiegészítve egymást, minél több dolgot értsünk meg jelen témánk kutatása során.


A GYERMEK, A NÉP ÉS A TÁRSADALOM EGYMÁSRAHATÁSA

A gyermeknek fogamzása pillanatától kamaszkora küszöbéig, kiskamasz korától ifjú koráig természetes joga és művészi szükséglete: a mese és a játék.
A nép minden rétegének, bármely korban elemi szükséglete a mese és a játék,
A társadalom - azaz egy ország azonos nyelven értő polgárainak kulturális hagyományait őrző közössége - túlélőképességét döntően befolyásolja mese- és játékkincse.
A fenti három csoport közelebbi és távolabbi környezetére való kisugárzását erősítheti, vagy gyengítheti a gyermek- és ifjúkorban, a családban megalapozott, a nevelő intézményekben folytatott és a médiumok sugallta ideálok mese és játékkultúrája.
Az egyedek viselkedéséből való „kisugárzás" pedig - nézőpontom szerint – segít felismerni, hogy az illető éppen hol tart a magatartáskultúra elsajátításának útján.

A magatartáskultúra az emberi fejlődés három, testi - szellemi - lelki viselkedési fázisának ötvözete:

1. Az ÖKOLOGIKUS viselkedési fázis, amely a fogamzástól a biológiai halálig tart, test + született tulajdonságok = ösztönlény

2. Az ÖKONOMIKUS viselkedési fázis, amely kamasz- ifjú kortól ötvöződik az ökologikus viselkedéssel, a szellemi halálig: ösztönlény + szellem = észlény

3. Az ÖKUMENIKUS viselkedési fázis, amely ötvöződve az ökologikus-ökonomikus
viselkedési tapasztalatokkal, ifjú kortól az éretlen felnőtt koron keresztül növelhet érett felnőtté: ösztönlény + észlény + lélek = TÁRSASLÉNY, aki az utókorban halála után is élhet, (bővebben a Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2001/1-2 sz. L. P. Túlélőkönyv címszó alatt)

Ebben a dolgozatomban elsősorban a fogamzás tervezésétől a kamasz-, ifjúkor eléréséig tartó időszakot elemezgetem az egyed életében, a mese és a játék meghatározó szerepét feltételezve. Az utódot vállaló felnőttek lehetőségei és felelőssége szempontjából. Mindezt a bölcsességre törekvő érett felnőttkor megérése, méltósággal való megélése érdekében teszem.

Azok az egyedek ugyanis, akiket magzat,- gyermekkorukban megfosztottak a mese és a játék örömétől, feltétlenül hátrányos helyzetűek: ügyeskedö-okoskodó éretlen felnőttként löknek és lökődnek a számukra bizonytalannak tűnő világban.
Ebben a fejezetben nem térek ki az ebből eredő következményekre, az Ép testben ép lélek, szerintem félreértett alkalmazására. Korszerűbbnek tűnő és gyakorlatomban bevált, új mottó, és nem jelszó ajánlatom:

Ép lélektől gyarapodik a szellem és gyógyulhat a test.


A MESE

Számomra - hatvan év tapasztalata nyomán - a mese, mint a korlátlan lehetőségek birodalma jelenik meg. Korlátlan lehetőségek: lelki - szellemi - testi szempontokból egyaránt.

Testi szempont: erős-gyenge, nagy-kicsi, felnőtt-gyerek, férfi-nő, óriás-manó, tündér-boszorkány, gazdag-szegény, szép-csúf, stb.

Szellemi szempont: ésszerű-ésszerűtlen, okos-buta, furfangos-bárgyú, iskolázott-iskolázatlan, tapasztalt-kezdő, gondos-gondatlan, szorgalmas-lusta, stb.

Lelki szempont: természetfeletti - természetes - természetellenes, jellemes-jellemtelen, sportszerű-sportszerűtlen, irgalmas-kegyetlen, jó és rossz, vagyis az igazság pillanata, amely minden egyes jó mesében megvalósul!AZ IGAZSÁG PILLANATA:

Az igazság abszolút győzelmét kizárólag kis,- növő gyermekkorban élhetjük át szenvedés nélkül, naiv természetességgel a mese és a játék gyakorlatában.
Ennek a pillanatnak a soha vissza nem térő megélését tartom a legnélkülözhetetlenebbnek az emberi viselkedés fejlődése során, társaslelki szempontból. Tapasztalatom szerint ugyanis a kamaszkortól az érett felnőtt korig tartó hosszú, rögös úton soha többé nem élhetem meg az abszolút igazság győzelmének pillanatnyi jóérzését.

Nem csak gondolom, hanem már tudom, hogy létezik AZ IGAZSÁG. Koncentrikus körök közepére képzelem, amely köröket metszik az én, te, ő, mi, ti, ők igazságkörei, de az én igazságköröm középpontja soha nem kerülhet fedésbe az adott helyzet abszolút igazságának középpontjával.

 
Az igazság a valóságbanA fogamzás pillanatától, a kis, - növő gyermekkoron át a kiskamaszkor küszöbéig egyetlen lehetőségem, hogy a mese által megélettessék velem az: én, te, ő, mi, ti, ők, minden igazságtalanságot elsöprő igazság győzelmének érzetét.


 
Az igazság a mesében


Gyanakvó Gondolkodótársam, aki a Te igazságkörödből tisztelsz meg figyelmeddel jelen témánkkal kapcsolatban, kérlek várj még ajkadra toluló, felelősségérzettől terhes kérdéseiddel!

Az én, félévszázados gyakorlatom során unalomig hallott zsilipelő kérdéseket sorolom:

- Mi végre van értelme becsapni gyermekeinket az igazság győzelme lehetőségének megismertetésével?

- Miként nézzünk a szemébe kamaszkorától fogva, ha az igazságra hivatkozik?

- Miért hozzuk hátrányos helyzetbe eleve, az igazságtalan világgal szemben? stb.

Ugyanis, jó Gondolkodótársam, bármilyen nézőpontból is nyilazod felém kérdéseidet saját igazságköröd legközepéből, nyílvesszőid lepattannak az abszolút igazság koncentrikus körívei valamelyikét érintve, így védve érzem magam, rendíthetetlen önbizalommal, saját igazságkörömben csücsülve. Nyilas kérdéseidre ugyanis a válaszom nem Neked, nem is nektek, és egyáltalán nem nekik szól.
Válaszomat kizárólag őneki, a magzatkortól kamaszkorig egyetlen gyermekemnek, az utódomnak célzom. Egyenesen az ő igazságkörének közepébe, hogy kamaszkorától remélje, ifjú-, éretlen felnőttkorától higgye, érett felnőttségre törekvésében tudja, hogy létezik az abszolút igazság.
Az ő vélt (rész) igazát mindig az abszolút igazsághoz mérje.


Az abszolút igazság:
A rend. Az egész. Az én, a te, az ő, a mi, a ti, az ők részigazságainak egésze.

- Ha kudarcot vallok, nem szűrtem át az én igazságomat az abszolút igazság körein.

- Amikor eredményesnek tűnök, úgy érzem, hogy áldás van döntésem részigazságán az elérhetetlen abszolút igazság középpontjából. Ugyanis az abszolút igazság körébe úgy képzelem magam, hogy közben metszem Gondolkodótársam a Te, az ö, a mi, a ti és az ők igazságköreit is.

VÁLASZAIM a zsilipelő kérdésekre:
Nem csak lehetőségem, jogom, hanem felelősségteljes kötelességem is, hogy megismertessem utódommal a mese felhőtlen - felhős, de mindig kiderülő, napnál világosabb igazságát.

A mesélés áhítatos helyzetei:

- A korai, kisgyermek korban leghatásosabbak a saját magam által kitalált történetek fejből mesélése. Párhuzamosan az általam elfogadott és gyermekem pillanatnyi állapotához alkalmas klasszikus, kortársi mesék könyvnélküli rögtönzése.

- Később, a növő gyermekkorban az előbbi feltételeimnek is megfelelő könyvből mesélés, a meghitt körülmények közötti csodateremtő együttlét.

- A mesekönyvet áhítattal adom először gyermekem kezébe, mint a mindennapi kenyerünk egy szeletét, úgy fogjuk meg, mint a kifújt-törékeny hímes tojást, mint a felnőtté növelés zálogát.

- A felnőtté növelés záloga: a (mese) könyvvel való ilyetén találkozása egész, további életében meghatározó lehet; önbizalom-hiányos kamaszomból végtelen önbizalmú ifjú válik, majd éretlen felnőttként bukdácsolva nővé, férfivá, feleséggé, férjjé, mesélni igényes édesanyává, édesapává, nagyszülővé, vagyis rendíthetetlen önbizalmú érett felnőtté nemesedhet.


A JÁTÉK
Nem kívánok foglalkozni a már felderített területek eredményeivel. Kizárólag a társasjáték és a magatartáskultúra összefüggéseit kutatva szövögetem tovább gondolkodásom fonalát.


A TÁRSASJÁTÉK
Érettségre törekvő, de még mindig éretlen felnőttként az alábbi következtetésekre jutottam a társasjátékot illetően:

- ha látszólag egyedül vagyok, akkor sem önt el a magányosság kétségbeejtően bizonytalan érzése,

- mivel a meséken keresztül eljutottam az abszolút igazság létezéséhez, tudom, hogy ha magamban is vagyok, nem maradtam egyedül,

- ha társra vágyom, csak nyitottan kell körülnéznem, és választhatok szűkebb-tágabb környezetemből, ha találtam társat, ismét választhatok a játék folyamán:- játsszunk még egyet,- új játszótársra vágyom,- egyedül szeretnék maradni.

Dolgozatomban a társasjáték nélkülözhetetlen fontosságáról gondolkodom, különös tekintettel a kisgyermekkortól ifjúkorig tartó életszakaszra.
(Fejlődéslélektani szempontból a társaslelki kategóriák életkori meghatározásait Karácsony Sándortól idézem. Részletesen a Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2001/1-2 és 2001/3-4. számaiban tanulmányozható, a Társtudományok rovatban.)
AZ ÉLETTÁRSASJÁTÉK, mint társasjátékok sorozata:

Én (te, ő, mi, ti, ők), a hatmilliárd földlakó ember egyike, fogamzásom pillanatától embrióként, majd halálom után holttársként is, folytonosan valamilyen társasjáték résztvevője vagyok, akarva-akaratlanul.
A társasjátékoknak minden esetben van címe (tartalma), vannak szabályai (formája), és vannak szereplői (élőlények, tárgyak, fogalmak).
Az élettársasjáték rendszeres, mind ösztönös, mind tudatos gyakorlásának várható eredményei:

1. A választás (számomra is adott) lehetőségének megismerése
2. A veszíteni-győzni tudás megszerzése
3. A rendíthetetlen önbizalom elsajátítása lehetőségének csírája


1. A választás lehetőségeinek megismerése:

a. / Kiszolgáltatott szereplője vagyok mások társasjátékának. Kiszolgáltatott szerepemben csak egy figura vagyok, a mások által „Kitalált-tálalt" című, tartalmú, mások által alkotott szabályok szerint működő társasjátékban:
- fogamzásom pillanatától ifjú koromig,
- születetten fogyatékos, illetve bármilyen koromban akkut betegként,
- hetvenedik életévem betöltése után (fejlett országokban a nyolcvanadiktól).

b./ Egyenjogú (nem egyenrangú) szereplőként döntési helyzetben vagyok a részvételt illetően: igen - nem - tartózkodom. Döntési helyzetben lehetek kamaszkoromtól idős koromig (majdnem) egészségesen, lelki - szellemi - testi egyensúlyra, azaz harmóniára törekedve. Tehát az éppen kínálkozó társasjátékot végiggondolva én dönthetek és cselekedhetek.
- Igennel döntve következetesen (pl. sportszerűen) vállalom fel a részvételt.
- Nemmel döntve kivívhatom társaim elismerését, ugyanis bízhatnak bennem, hogy ha legközelebb igent mondok, nem fogok aljasul visszaélni, vagy cinikusan éldegélni (lébecolni) az ajánlkozó helyzettel. A NEM döntéssel (hacsak nem cserbenhagyásról van szó), felemelt fővel, szabadon nézhetek körül számomra vállalható, másik társasjáték reményében.

c./ Tartózkodó szereplőként döntésemmel ugyan kimaradok az adott társasjátékból, de tudomásul kell vennem, hogy azonnal felvállaltam egy kerettársasjátékban való részvételt, szurkolói (kibic) szerepkörben. Ebben a szerepemben továbbra is részfelelősséggel tartozom az adott játékot vállaló társaimért.


2. A veszíteni - győzni tudás megszerzése:

Kiskamasz koromban játékostársam fejére borítottam a sakktáblát, ha vesztésre álltam. Viktor nagybátyámmal ezt, nem akartam megtenni, ő ugyanis a sakkszabályokat egy háziszabállyal egészítette ki:

- A vesztes majd nyújtson kezet, és mondja: Gratulálok győztes! A győztes kezet fogva így válaszoljon: Köszönöm, gratulálok vesztes!
Én fanyalgó gyanakvással kérdeztem: - Miért kellene gratulálni egy vesztesnek?
Jól emlékszem, hogy halálos komolysággal felelte:- Azért, mert nem erőszakkal és csalással akartál győzni. A sportszerűségedhez, a kitartásodhoz gratulálok, és hogy kedvet csináljak neked vesztesként is egy új játszmához. Hátha legközelebb nekem kell mondanom: Gratulálok győztes! A te válaszod: Köszönöm, gratulálok vesztes!
Két nyári szünetben, mintegy száz partit veszítettem el folyamatosan, míg egyszer döbbenten látom, hogy a sakk, amit bejelentettem, egyben MATT is. Máig, hatvanöt évesen is, fülemben cseng érett felnőtt rokonom hangja: GRATULÁLOK GYŐZTES!
Majdnem pityeregve mondtam ki életemben először:
KÖSZÖNÖM, GRATULÁLOK VESZTES!
Nagykamasz koromtól a mai napig eredményesen alkalmazom e szerencsésen megszerzett tudást, a legkülönbözőbb helyzetekben, és tovább adni is igyekszem.

Az ÉLETTÁRSASJÁTÉK három plusz egy szabálya, mint stratégiai cél;

életben maradni - eredményesen - méltósággal
a plusz egy: HIT nélkül megvalósíthatatlan


Ezt a hármas szabályt elemzem Túlélőkönyvemben az éretlen felnőttségem mibenlétét kutatva, több - kevesebb eredménnyel.

A plusz egy szabály felfedezése és megértése csak földi poklok és mennyországi érzések megtapasztalásával világosodott meg előttem. A hit sokkhelyzetek feldolgozásának eredményeként költözött belém. Egyéb fogódzót nem tudok a hit kérdésében ajánlani Gondolkodótársam. Hatmilliárdnyi ösvényen közelíthetjük meg ezt a puritán csodát. Szerencsés utat!

Az én ösvényem továbbra is az élettársajáték sokkhelyzetein keresztül vezet tovább, életem végéig. Természetesen a sokkok okozta feszültségek nemesedésre törekvő feloldásának igényével.


Az ÉLETTÁRSASJÁTÉK három, eltérő gyakorisággal előforduló sokkhelyzete:

tragikus (kudarcos)-monoton (szürke hétköznapok)- sikeres (eredményes)


A feldolgozás módjai:

Az én és játékostársaim három lehetséges reakciója bármelyik sokkhelyzetben;
aljasodás (sértődés, bosszú) - cinizmus (nemtörődömség, sunyiság) nemesedés (alázat, megbocsátás)

Mai napig meg kell küzdenem önmagammal a tragikus-monoton-sikeres helyzetek sokkja után, mivel első gondolatom -ember mivoltomból eredően- mindegyik esetben továbbra is aljas, a második mindig cinikus, végül csak hitemmel felturbózott lelkierővel felvértezve vagyok képes kimondani vesztes helyzetben is a nemes mondatot: - Gratulálok győztes! Sikeres esetben a nemes választ: - Köszönöm, gratulálok vesztes! A győzni-veszíteni tudás alkalmazása az élettársasjáték nélkülözhetetlen taktikai eszköze.


3. A rendíthetetlen önbizalom elsajátítása:

A rendíthetetlen önbizalom magját elvetettem utódom lelkében már kisgyermek korában, az együttmesélés és a társasjáték tavaszi munkálatai során. Az alábbiakban ennek a magnak a csírázását, szárba szökkenését, termőre fordulását gondolom végig:
• Ösztönlényként (sakktábla borogatási szindróma) jellemzett az önbizalomhiány.
• Észlényként, ösztöneimet kordában tartva, a ló túlsó oldalán találtam magam (időnként „elfelejtettem" gratulálni a vesztes társamnak) végtelen önbizalom.
• Társaslényként, ötvöződve ösztön-, észlény mivoltommal, kitűzött végcélom elnyerése érdekében veszítek-nyerek csatákat, rendíthetetlen önbizalommal.


A mese és a játék hatása éretlen felnőttségemre, az értékek zűrzavarában:

bármelyik történelmi korban, bármilyen társadalmi államformában voltak, vannak és lesznek emberek (egyesek, csoportok, tömegek), akik vészharangot kongatva jajveszékelnek az értékek hiánya, hamissága, kisajátítása, tiltása, zűrzavara miatt.

Naivan, vagy álszenten sóvárognak valamiféle (éppen aktuális) értékrend faliújságra
tűzése iránt.

Mivel én kisgyermekkoromtól biztonságra vágyom, ezért mind magam, mind szűkebb-tágabb környezetemben élő társaim érdekében kialakítottam egy jelző nélküli Értékrendet. Csak a rendszert kellett kitalálnom, a benne elhelyezhető jelzős értékek/lelki, szellemi, materiális értékek alapjában véve ugyanazok, amelyeket visszamenőleg anyai-apai ágon gyökér-elődeim is használhattak.

Gyökérelődeim, akik sohasem könnyebb körülmények (forradalmak, világháborúk, diktatúrák, aljas/cinikus békeszerződések, kilakoltatások, börtönjárások, lelki-szellemi kivégzések, testi kínzatások, stb.) közepette, mégis:

(örök) életben maradtak -eredményesen - méltósággal
és h i t t e l


Az ő általuk, még halálukban is méltósággal képviselt értékeket hasznosítani tudom az én élettársasjátékom értékrendjében.ÉRTÉKREND az Élettársasjátékban

Értékeimet lelki-szellemi és materiális alapon osztályozom. Használhatóságuk, képviseletük érdekében fontossági és időrendi szempontból három különböző, de egymással szorosan összefüggő tárba sorolom értékeimet.

Például e társasjátékban:

CÉLTÁR ESZKÖZTÁR RAKTÁR
stratégiai érték taktikai értékek utánpótlás értékek


1. Céltár:
Mit vállaltam, amikor a stratégiát célértékként választottam?
- igent mondtam az Élettársasjátékban való részvételre,
- a játék alcíme például: „Ember embernek farkasa" háborús játék kicsiknek és nagyoknak, életre-halálra,
-stratégiai célom: méltóságom megőrzésével, a „háború"
megnyerése.

2. Eszköztár:
Milyen taktikai eszközértékek állhatnak rendelkezésemre?
- a választási lehetőségek felismerése,
- a gondolkodás-döntés-következetes cselekvés,
- a győzni-veszíteni tudás alkalmazása különböző csatákban,
- az önbizalomhiány vagy végtelen önbizalom kísértéseinek leküzdése,
- a rendíthetetlen önbizalom megőrzése, stb.

3. Raktár:
Mennyi és milyen minőségű utánpótlás/raktárértékem gyűlt fel az
évezredek során?
- raktáramban, mint egy jó könyvtárban, úgy böngészhetek, válogathatok, hogy kitűzött Céltár értékem elérése érdekében éppen melyik Raktárértéket szükséges napvilágra vinnem Eszköztár értékeim gyarapítására.A MESE ÉS A TÁRSASJÁTÉK az emberiség egyéb kiszolgáltatott csoportjaira gyakorolt hatása is vizsgálódásaim tárgya.

A kiszolgáltatottak három, plusz egy csoportja, a magatartáskultúra nézőpontjából:

1. A fogamzás tervezésétől (!) ifjú korig.
2. A születetten fogyatékos, illetve bármilyen korban akkut betegként.
3. A hatvanötödik életév betöltése után, anyagi helyzettől, pozíciótól függetlenül (pld.:Magyarországon), fejlett országokban nyolcvan évtől, a harmadik világban pedig negyvenöt évestől (különösen a „globális" civilizáció hatására)
+ Az úgynevezett kisebbségi csoportok (róluk másik írásomban gondolkozom)


1. csoport:
a fogamzás tervezésétől ifjú korig utódaink, akik a legkiszolgáltatottabbak, ugyanis (majdnem) egészséges, éretlen-érett felnőtt korukban a többi kiszolgáltatott csoport tagjaiért is felelősséget kell, hogy vállaljanak. Tehát nem mindegy, hogy milyen és mekkora lelki erővel, szellemi igényességgel és testi edzettséggel vértezzük fel őket. Jelen írásomban ezért kívánom elsősorban nekik szentelni figyelmem nagyobbik felét.

2. csoport:
a születetten fogyatékos, illetve az éppen beteg társaink.
Velük harminc éve foglalkozom, itt és most csak egy illusztrációt ismertetek, a lelki-szellemi (és gyógyulhat a test) gyermeknövelés eredményei szempontjából.
DOWN-kóros keresztlányunk most huszonöt éves. Születése sokkhelyzetéből mind szülei, mind egészséges fivérei szemünk láttára váltak-válnak éretlen felnőttből nemesedő, érett felnőtté.
Személyes élményem, amikor egy családi összejövetelen, irigységből fakadó, gondatlan megjegyzést tettem egyik távollévő családtagunkra. A kínosan döbbent csendben a sok (majdnem egészséges) felnőtt és ifjú közül egyedül a „fogyatékos" keresztlány szólalt meg: - Tudjátok mi a ti bajotok?- Még kínosabb hallgatás volt a „normális" családi kör válasza. Kutató tekintettel fürkészett minket a szemüvege fölött, úgy folytatta mondanivalóját: -Az, hogy nem szeretitek eléggé egymást. Megszégyenülten nyomtam egy hálás puszit, bölcs gondolatokat takargató homlokára.
Hasonló helyzetekben azóta igényem érettségre törekvő felnőttként hallgatni, vagy érett felnőttként megszólalni: mesés tartalom, a társasjáték szabályai adta formában.

3. csoport:
a hetven év feletti idős társaink (fejlett országokban a nyolcvan év felettiek). Itt és most egy olyan esetet ismertetek, amely üdítő kivételként gyengíti a szabályt.

Kilencvenhárom éves nagybácsink olyan szerencsés tagja ennek a csoportnak, hogy lelki-szellemi ereje teljes birtokában folyamatosan képes legyőzni a korával természetesen járó testi kínokat. Húsz éve, egyre sűrűsödő találkozásaink eredményeképpen megbizonyosodtam róla, hogy nagybácsink is azon érett felnőttek közül való, akik nem csak testi-szellemi nevelésben (oktatásban) részesültek. Őt ellenkező irányból, és teljességre törekedve közelítették meg az érte felelős felnőttek, vagyis lelki- szellemi- testi szempontokból egyaránt edzették. Ezáltal nemcsak nevelték, hanem növelték is! (ismerek olimpiai bajnokot, aki nemes tárgyat már nyert, de emberi nemességet, méltóságot még nem sikerült elérnie).

Nagybácsinknál csak mi vagyunk szerencsésebbek, mivel nem talmi-lelki, sajnálati kényszerből, és nem materiális, számító érdekből van igényünk vele találkozni. Rendszeres személyes és telefonos, több órás beszélgetéseink számunkra legalább olyan lélekemelők, szellemet tornáztatók, mint számára. Az, hogy ráadásul még testünk vérkeringésére is frissítőleg hathat, maga a hétköznapi csoda.
Vele való együttléteink rendíthetetlen önbizalmunkban erősítenek lelkileg, szellemi gyarapodásunk érdekében pedig, nyitottságunk megőrzésében segít. Beszélgetéseink a mese és valóság furcsa ötvözetei tartalmilag, formája pedig, a társasjáték ideillő, áhítatosan szigorú szabályai szerint alakul.

Amíg én, Te, ő, mi, ti, ők nem tartozunk a fenti három csoportba, gondolkodjunk közösen, személyes felelősséggel vállalva döntéseinket, cselekedjünk együtt következetesen!
- Kivel? - hallom sokszor a kérdést.
- Mindig lehet találni egy-egy társat, vagy csatlakozni egy már játszó csoporthoz, és én is gyűjthetek magam köré. Te is Gondolkodótársam, ha éppen nem elefántcsonttornyod „Tartózkodom" nevű szobájában tartózkodsz, választhatsz:
- Igen – nem - tartózkodom.
Én eddig még igent mondtam erre a tiszavirágnyi idejű Élettársasjátékra, nehogy a Játékmester hangja váratlanul figyelmeztessen a könyörtelenül lejáró időre:
- Rien ne va plus! Nincs több lehetőségem! A végső elszámolás pillanata társasjátékaimról, a mesékben gyermekként már megélt abszolút igazság körében vár rám.


Az abszolút igazság a titkok hármasában:
A megoldott titkok között nem lelem, mind-mind csak az abszolut igazság mozaik darabjainak tűnnek,
A megoldandó titkok között – érett felnőttségre törekvésem óta – nem is keresem.


A TITOK kategóriába helyeztem tehát óvatosan, földi életem végéig, nehogy a páni félelem pazarló érzése veszélyeztesse rendíthetetlen önbizalmamat, a korai meg/félreismerést követően.

El-elgondolkodó Társam, ha eddig nem értettél félre, viszont megértetted félévszázados művészi, pedagógiai, kutatói gyakorlaton alapuló elméleti következtetéseimet, hessegesd el magadtól az egyetértés meggondolatlan érzését.
Örömmel tölt el azonban, ha információim és illusztrációim inspirálnak, hogy:
- önmagadnak szóló instrukcióid hibaszázaléka csökkenjen,
- felmerülő saját gondolataidat, a Te egyéni nézőpontodból illesztgesd, a világon egyedülálló módszered folytonosan gazdagodó tárába.


Inspiráció

Az örök gyermek (mivel természetességét kereszthaláláig őrizni igyekezett) Jézus példaértékű örökélete a világ megváltását szolgálja már évezredek óta. Ezért tehát én, a végtelen önbizalom kísértésének ellenállva, még érett felnőtt társaslényként sem tűzhetem ki céltár értékként a világ megjobbítását. Önmagam jobbításán fáradozom, hogy elviselhetőbb legyek szűkebb-tágabb környezetem számára.

E gondolatok képviselőjeként én, kizárólag gyermeki/érett felnőttségre törekvő mivoltomból és a bizalmukkal megtisztelő, kiszolgáltatott gyermek, ifjú, és éretlen felnőtt sorstársaim iránt érzett feltétel nélküli szeretetből, csupán el-elgondolkodtam erről az általánosságban megfogalmazott feladatról: Játék és mese, az igazság fogalma, a gyermek - felnőtt gondolatvilágában.

Végtelen szeretet egyedül az abszolút igazság köréből sugározhat, kívánom, hogy melengető világossága érjen el hozzád is, el-elgondolkodó földi játékostársam és mese-felebarátom:


Héreg, 2001-2014.

Levente Péter
önképző társaslény